skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

Úvod

Aktuality

Výsledek obrázku pro strom kreslený listnatý


 

 

                                                                             

 

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis do 1. ročníku ZŠ dne 4. 4. 2019

 

 

 

Pro školní rok 2019/2020

 

b y l o   p ř i j a t o

 

      k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 8 dětí s těmito registračními čísly:

 

            1/19/ZŠ                      5/19/ZŠ

 

            2/19/ZŠ                      6/19/ZŠ

 

           3/19/ZŠ                       7/19/ZŠ

 

           4/19/ZŠ                       9/19/ZŠ

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                         

 

 

 

 SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY

PRODLOUŽEN DO 24. 5. 2019

 

 !! OSTATNÍ SBĚR UKONČEN !!

pokračujeme až v novém školním roce 2019/2020

 

 

První den školního roku 2018/2019 připadl na 3. 9. 2018. Do školy nastoupilo celkem 77 žáků v tomto složení: 18 prvňáčků, 13 druháků, 18 třeťáků, 17 čtvrťáků a 11 páťáků. Paní třídní učitelky jsou (chronologicky I. – IV. třída): Mgr. Ivana Kvíderová, Mgr. Radka Šperlová, Mgr. Liběna Doležalová, Mgr. Hana Skálová. Ve školní družině pracují Gabriela Šíchová (Družina I) a Mgr. Jana Votrubová (Družina II), asistentkou pedagoga ve III. třídě je Martina Benediktová.

Od začátku prosince máme ve škole celkem 78 žáků, přišel nový žák do pátého ročníku. Od 1. 4. 2019 máme opět  77 žáků.

Základní a mateřská škola Dolní Lukavice, příspěvková organizace

Dolní Lukavice 56, 334 44 Dolní Lukavice


Copyright TechUp, s.r.o. © 2019. All Rights Reserved.

Vstup do administrace